Urdd

Bu llawer o gerddorion ifanc y sir yn ystod yr wythnosau diwethaf yn brysur yn cystadlu yn Eisteddfodau’r Urdd ar lefel adran, aelwyd a sir. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a dymuniadau da i’r enillwyr a fydd yn cystadlu yng Nghaerdydd ym Mai.

Mae llwyddiant unawdwyr yn cynnwys feiolinwyr ifanc Capel Garmon, ffliwtydd o Glan Morfa, ffliwtydd o Betws yn Rhos a gitarwyr o Ddyffryn Conwy, Eglwysbach, Capel Garmon, Tudno, a Phentrefoelas.

Bydd Grŵp Llinynnau Dyffryn Conwy a’r Ensemble Gitâr yn mynd ymlaen i Gaerdydd tra yng nghystadlaethau blwyddyn 6 a thannodd, enillodd ensembles gitâr Pentrefoelas, Capel Garmon a Dolgarrog yn eu rhanbarth. Enillodd Bod Alaw’r ensemble offerynnol, daeth triawd feiolin o Glan Morfa yn ail a grŵp gitâr Llanddulas, nad oedd erioed wedi cystadlu erioed o’r blaen yn drydydd.