Gweithdai Cyfansoddi

Rydym yn brysur yn trefnu Gweithdai Cyfansoddi i wyth o ysgolion Conwy gyda’r gyfansoddwraig Gymreig Sarah Lianne Lewis. Llawer o ddiolch i Glwb Cerdd y Rhyl sy’n cefnogi’r cynllun fel rhan o’u prosiect Beethoven yng Nghymru. Bydd y gweithdai ym Mehefin yn annog disgyblion i wneud a gwrando ar seiniau yn ymwneud â’u pwnc dosbarth, yna creu cyfansoddiadau unigryw i’w perfformio ar ddiwedd y sesiwn. Mae Sarah Lianne Lewis yn gyfansoddwraig Gymreig ifanc sydd wedi cael sawl comisiwn ac wedi perfformio mewn gwyliau yn y DU ac Ewrop. Mae wedi mwynhau gweithio gydag amrywiaeth o berfformwyr, arwain gweithdai a chynnal dosbarth meistr cyhoeddus yn trafod ei cherddoriaeth.