Pawb i ddawnsio!

Pawb i ddawnsio!
Ychydig dros wythnos i fynd hyd y gyntaf o Wyliau Dawns Creadigol y tymor. Bydd 23 o ysgolion yn perfformio 34 dawns gan ddisgyblion o ddosbarthiadau babanod, iau ac uwchradd. Bydd dimensiwn ychwanegol i berfformiad Talhaearn gan fod disgyblion ac athrawon yn gweithio gyda’n ffrindiau o Cain, y grŵp o ddawnswyr i rai dros 60 oed, mewn prosiect sy’n cael ei gefnogi gan EDAU – y rhwydwaith celf ac addysg rhanbarthol. Mae ein thema Pawb i Ddawnsio’n gafael!