Ffwrdd a ni unwaith eto!

Mae aelodaeth yn agored i bawb, waeth gyda phwy mae disgyblion yn cael gwersi, neu ba ysgol maent yn ei mynychu. Ein nod yw darparu ar gyfer cymaint o ddisgyblion ag sy’n bosibl.
Cost aelodaeth am y flwyddyn gyfan yw £67 i ddisgyblion iau a £69 i ddisgyblion hŷn am y flwyddyn. Mae un ffi yn talu am y cwbl, felly nid oes cost ychwanegol os hoffai disgybl chwarae mewn mwy nag un grŵp. Rydym yn codi fesul tymor, yn Nhachwedd a Mawrth.
Rydym i oll yn ceisio annog plant i gymryd rhan mewn pethau ac ehangu eu gwybodaeth a phrofiad; rydym oll yn deall pwysigrwydd chwarae mewn grwpiau i ddatblygiad cerddorion ifanc ac, yr un mor bwysig, cymaint o hwyl ydyw! Mae cyfeillgarwch oes yn cychwyn mewn grwpiau cerdd, felly helpwch ni i annog eich disgyblion i ddod i brofi!