Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn newid.

Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy yn newid. Rydym eisiau clywed eich barn. Rydym eisiau darparu gwasanaeth sy’n berthnasol a defnyddiol i’r plant a’r bobl ifanc yn ein hysgolion heddiw ac yn y dyfodol.
Rydym yn ymgynghori gyda llywodraethwyr, penaethiaid, penaethiaid cerdd / cydlynwyr cerdd a staff ysgol eraill, rhieni a gofalwyr, plant a phobl ifanc ac yn ymchwilio i drefniadau gwasanaeth eraill yng Nghymru a thu hwnt. Rydym yn cael ein cefnogi yn yr ymgynghoriad a dadansoddiad dewisiadau gan ymgynghorwyr annibynnol.
Helpwch ni i ddarparu’r gwasanaethau sydd ar Gonwy ei angen trwy lenwi’r holiadur.

http://www.conwy.gov.uk/sep/snap/MusicService/en/

Hoffem gael yr holiadur cyn 30 Mehefin 2018 os gwelwch yn dda.