Llongyfarchiadau


Llongyfarchiadau i ddisgyblion Cerdd Conwy ar eu llwyddiant yn
Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018

Unawd Telyn Bl 7-9
1af – Christopher Sabisky, Ysgol Dyffryn Conwy
Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af – Christopher Sabisky, Ysgol Dyffryn Conwy
Unawd Gitâr Bl 7-9
1af – Ben Oliver, St Gerards
Unawd Gitâr Bl 6 ac iau
2il – Aron Hedd Jones, Ysgol Betws yn Rhos