Llongyfarchiadau


Blwyddyn newydd dda i’n holl gerddorion ifanc a llongyfarchiadau i ddisgyblion sydd wedi cael llwyddiant mewn arholiadau Gradd ABRSM a llwyddiannau eraill yn ystod tymor yr hydref.

Fu Lian Doble, Voice, John Bright wedi ei dderbyn i Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd
Katie Haywood, Llais, Gradd 5 rhagoriaeth, John Bright
Miriam Davies, Llais, Gradd 3 rhagoriaeth y Creuddyn
Elen James, Llais, Gradd 3, teilyngdod, y Creuddyn
Jonathan Driver, Gitâr, RGT G4 rhagoriaeth, Dyffryn Conwy
Ffion Phillips, Gitâr, RGT G4 rhagoriaeth, Dyffryn Conwy
Elizabeth Miller, Soddgrwth, Gradd 2 rhagoriaeth, Sant Elfod
George Weis, Sacsoffon Alto, Gradd 5 teilyngdod, Eirias
Abigail Oliver Eastwood, Ffidl, Gradd 2 rhagoriaeth, Capel Garmon
Jacob Wong, Clarinét, Gradd 1 llwyddo, Sant Joseff
Ruby Ward, Ffliwt, Gradd 1 llwyddo, Sant Joseff
Emily Merrill, Ffliwt, Gradd 1 llwyddo, Tudno
Michael Azer, Sacsoffon Alto, Gradd 4 teilyngdod, Eirias