Gŵyl Ddawns Creadigol, Llanrwst, 15 Tachwedd


Croesawodd gŵyl eleni fwy o ysgolion nag erioed. Cyflwynodd 13 o ysgolion lleol eu dawnsfeydd gyda phlant o feithrin hyd flwyddyn 7 yn perfformio.

Creodd pob dosbarth ddawns wreiddiol gyda’u hathro a’n hoff artistiaid dawns Emma-Jane Sutcliffe a Despina Goula.

Roedd cyffro, drama, hiwmor, sgiliau ac amrywiaeth o ddawnsfeydd – mewn awyrgylch ardderchog. Y fath hwyl!

Edrychwn ymlaen at y ddwy ŵyl yn nes ymlaen y tymor hwn – bydd y manylion yn cael eu cadarnhau yn fuan!