Diolch i Staff Gwasanaeth Cerdd Conwy

Hoffwn fynegi fy niolch i’ch staff y tymor hwn. Cawsom ein perfformiad band ddydd Mawrth gyda band o 27 plentyn yn chwarae. Roeddent o bob gallu, dechreuwyr newydd a’r “rhai proffesiynol” o 2 flynedd! Roedd yn hollol fendigedig ac roedd y rhieni a’r staff wedi eu rhyfeddu. Roeddwn wedi gofyn i’ch staff gynnwys eu holl ddysgwyr heb ots os oeddent yn gallu chwarae rhan neu 1 nodyn! A bu iddynt dderbyn yr her hon gyda brwdfrydedd ac roedd y canlyniad yn wych.

Pennaeth Cynradd