Nid unrhyw gerddoriaeth ond Gwasanaeth Cerdd Conwy!

Aelodau o grwpiau Llinynnau a Chwythbrennau Conwy yn diddanu siopwyr yn M&S Llandudno yn chwarae caneuon a charolau Nadoligaidd.