GWASANAETH CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL 2016/7

Dyma ni eto – gyda mwy o weithgareddau ysbrydoledig yn cefnogi plant a phobl ifanc i ddarganfod y celfyddydau!

O Wyliau Dawns Creadigol i weithdai celf, prosiectau drama neu sesiynau cerdd mae digon o gyfleoedd i bawb.
Bu i bron i bob ysgol yn y sir gymryd rhan y llynedd ac yn 2016/7 rydym yn edrych ymlaen at fod yn bartneriaid yn Dysgu Creadigol trwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Edrychwch am wybodaeth am y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Gogledd Cymru newydd. Ymgeisiwch am gefnogaeth ariannol gan Gronfa Profi’r Celfyddydau a dathlu 10 Ysgol Greadigol Arweiniol Conwy.

Cysylltwch i wybod mwy 01492 575086, celfacherdd@conwy.gov.uk