Ensemble Staff Conwy!

Bu i dymor yr haf orffen yn y dull traddodiadol gydag Ensemble Staff Conwy yn perfformio i blant o 35 o ysgolion Conwy.

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn golygu aelodau o dîm addysgu offerynnol y Gwasanaeth Cerdd yn dod ynghyd i ffurfio band am bythefnos olaf y tymor a gyrru ledled y sir i ddod a cherddoriaeth fyw i blant! Yn ogystal â dangos y gwahanol offerynnau mae’r plant yn cael cyfle i ddysgu gyda’r gwasanaeth, mae hefyd yn dangos bod yr athrawon yn gallu chwarae’n eithaf da hefyd – heb sôn am ddiddanu pawb yn y fargen; roedd yr hen ffefrynnau i gyd yno hefyd, ond eleni cafwyd darnau newydd hyfryd hefyd – o Nellie the Elephant ac Ar Lân y Môr i’r Addams Family – cafwyd ymateb da iawn a bu i bob cyngerdd orffen ar nodyn uchel gyda pherfformiad o Uptown Funk.

Haf hapus i bawb!


Plant o Glan Gele yn mwynhau’r sioe