Gweithdai celf disgyblion sy’n mynd ‘Yn ôl i’r Dyfodol’

Mae pedair o ysgolion Bae Colwyn ac artist lleol Mai Thomas yn creu gwaith celf ar gyfer palis a fydd yn amgylchynu safle’r swyddfeydd newydd yng nghanol y dref.

Bydd disgyblion yn defnyddio’r etifeddiaeth bensaernïol gyfoethog ar hyd Conway Road fel ysbrydoliaeth ac yn cynllunio patrymau newydd yn llawn lliw, siâp, llinell a theimlad. Byddant yn dychmygu strydweddau’r dyfodol ac yn llunio golygfeydd bach unigol i ddarlunio eu syniadau. Bydd y gwaith gorffenedig ar ffurf delweddau mawr wedi’u hatgynhyrchu’n ddigidol ar y palis gyda chyfres o dyllau ysbio i gael cip o’u gweledigaeth o’r dyfodol.

Bydd y gwaith yn cael ei ddangos trwy’r adeilad ac ni allwn ddisgwyl am y dadorchuddio yn Nhachwedd!

Dywedodd Phil Marsden, rheolwr prosiect Muse Developments: “Rydym yn falch iawn o gael gweithio gyda phobl ifanc Bae Colwyn ac yn edrych ymlaen at weld y dyluniadau maent yn eu creu ar gyfer y palis. Mae’n ardderchog cynnwys pobl ifanc mewn rhan mor bwysig o’u dyfodol eu hunain a dyfodol y dref. Bydd y datblygiad newydd hwn yn siapio’r dref trwy ddarparu adeilad newydd ynni effeithlon i’r Cyngor a gwasanaethau lleol, sy’n gwella’r amgylchedd ffisegol ac yn gweithredu fel catalydd ar gyfer adfywiad pellach.”

Dywedodd Malcolm Robertson, uwch reolwr contractau: “Mae Bowmer a Kirkland yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys cymunedau sy’n agos at ein prosiectau adeiladu. Rydym yn falch o fod yn ymwneud â swyddfeydd newydd y cyngor ym Mae Colwyn a’r cyfle ffantastig hwn i gymryd y gwaith celf a ysbrydolwyd sydd wedi’i gynhyrchu gan blant ysgol lleol a chreu palis sy’n dweud stori sy’n cysylltu’r gorffennol ag adeilad y dyfodol.”

Dywedodd y Cyng. Dilwyn Roberts, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: “Mae’r bobl ifanc eisoes wedi canfod delweddau treftadaeth mewn gweithdai a bydd eu holl waith yn cael ei ddal yn y gwaith celf terfynol ar balis y safle. Bydd delweddau treftadaeth lleol yn dal y gorffennol; y bobl ifanc hyn yw presennol a dyfodol ein tref – bydd eu darluniadau o’r dyfodol, rwy’n siŵr, yn profi’n ddiddorol iawn.”