GWEITHDAI CELF YN YSGOL CRAIG Y DON

Mae’r ddau ddosbarth blwyddyn 6 yn Ysgol Craig y Don wedi bod yn gweithio gyda’r arlunydd Wendy Couling i gynhyrchu gwaith celf 3-D hyfryd yn seiliedig ar chwedl Gwenllian Ferch Llewelyn. Mae chwe phanel mawr yn adrodd y stori a byddant yn cael eu harddangos yn barhaol yn neuadd yr ysgol.