Gweithdai Dawns Drysau Hud mewn Ysgolion

Cymerodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen o ysgolion Nant y Groes ac T Gwynn Jones ran mewn gweithdai theatr dawns cyffrous gyda Kim ac Alex o Bombastic Dance Theatre and New Media Company. Ysbrydolodd mynd ar antur i fydoedd newydd rhyfedd trwy gyfres o Ddrysau Hud ddisgyblion i ddysgu’n greadigol, ymateb yn llawn dychymyg a datblygu hyder a sgiliau perfformio.

Cafodd y sioe yn Theatr Colwyn gefnogaeth dda ac rydym yn edrych ymlaen at wahodd y cwmni yn ôl i Gonwy yn y dyfodol.