Llwyddiant Arholiadau!

Llongyfarchiadau i’r cerddorion ifanc a lwyddodd mewn arholiadau’n ddiweddar ac i’r staff a’u hyfforddodd!

Lilly Street teilyngdod gradd 1 clarinét
Mei Mei Doble teilyngdod gradd 2 ffliwt
Gabriel Barnet teilyngdod gradd 2 clarinét
Sîon Edwards arbenigrwydd gradd 3 canu
Joe Street gradd 4 clarinét
Gwion Clark (Creuddyn) wedi cael teilyngdod gradd 5 fiola
Cadi Edwards (Dyffryn Conwy) arbenigrwydd gradd 5 am ganu
Daniel Bewsher (Eirias) cael arbenigrwydd gradd 6 gitâr

Hefyd am ganu
Charlotte Forfar (John Bright) teilyngdod gradd 8
Teresa Ludenbach (Eirias) arbenigrwydd gradd 8

Diolch i staff Gwasanaeth Cerdd Conwy: Robbie Leyshon (linynnau), Siân Wyn Gibson (llais), Scott McDonald Smith (gitâr a chwythbrennau), Tina Hall (chwythbrennau).