GWOBR NEWYDD I GERDDORION IFANC

Pleser gan Wasanaeth Cerdd Conwy yw cyhoeddi blwyddyn gychwynnol Gwobr Gerdd Reginald Moon i Ieuenctid ar gyfer yr aelod o Gerddorfa Ieuenctid Sir Gonwy sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf yn ystod y flwyddyn.

Cyflwynir y wobr yn flynyddol er cof am Reginald (Reg) Frederick Moon 26 Mehefin 1929 – 13 Ebrill 2015.

Yn fachgen ifanc, cafodd Reg ei ysbrydoli gan arweinwyr bandiau mawr y dydd a bu’n aelod o fand ers yn 12 oed. Dilynodd ei yrfa gerddorol yn ystod Gwasanaeth Cenedlaethol gan chwarae’r ewffoniwm i gychwyn cyn symud at y trombôn. Yn ystod ei oes bu’n cystadlu gyda nifer o fandiau yn ardal Swydd Derby cyn symud i ogledd Cymru yn 1972, ble parhaodd i chwarae ac arwain, gan arwain at 73 mlynedd ym myd y band pres.

Dewisodd Reg i fod yn athro ac yn ystod ei gyfnod yn Ysgol John Bright, Llandudno, fe gyflwynodd sawl cynhyrchiad cerddorol llwyddiannus yn yr ysgol ac fe chwaraeodd i Gymdeithas Operatig Llandudno gan ddod maes o law yn gyfarwyddwr cerddorol.

Dros y blynyddoedd fe helpodd ac anogodd sawl cerddor ifanc ac roedd yn fentor ac yn esiampl i aelodau band oedd yn llawn addewid. Roedd ei wyres, Hayley, yn aelod o Gerddorfa Ieuenctid Conwy ac fe ddaeth Reg i lawer o gyngherddau Nadolig a’r Pasg y Gerddorfa Ieuenctid. Ysbrydolodd yr ymrwymiad hwn i gerddorion ifanc i deulu Reg lansio’r wobr hon fel coffadwriaeth briodol. Gobeithia’r teulu y bydd, yn ei dro, yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o ddisgyblion i gadw’n fyw’r brwdfrydedd roedd gan Reg am gerddoriaeth, addysgu a bandiau pres.

Dywedodd Julie Meehan, rheolwraig Gwasanaeth Cerdd Conwy ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Anrhydedd i ni yw bod y teulu wedi dewis cofio Reg a chefnogi cerddorion ifanc yn y ffordd hon. Mae’n ddull hael iawn a phleser fydd chwilio am yr enillydd cyntaf.”

Bydd angen i gystadleuwyr am y wobr fynychu ymarferion Cerddorfa Ieuenctid Conwy o Fedi hyd Fawrth, perfformio yn y ddau gyngerdd a chael ei farnu gan yr arweinydd, Mr Keith Jones, a thîm o diwtoriaid i fod wedi gwneud cynnydd cerddorol sylweddol yn ystod y flwyddyn. Bydd yr enillydd yn cael tlws am flwyddyn, gwobr ariannol, a thystysgrif yn esbonio cychwyn y wobr ynghyd â phlac i’w gadw.