LLWYDDIANT MEWN ARHOLIADAU CERDD

LLWYDDIANT MEWN ARHOLIADAU CERDD

Llongyfarchiadau i Rebecca Bateson, tiwtor gyda Gwasanaeth Cerdd Conwy a’i disgyblion gyda’u harholiad chwythbrennau ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music).
Emily Whitley teilyngdod ffliwt Gradd 6
Beth Tapping teilyngdod clarinét Gradd 4
Katie Hyde teilyngdod clarinet Gradd 4
Mae Emily a Beth hefyd yn aelodau o Gerddorfa Ieuenctid Conwy a’r Ensemble Chwythbrennau.