CANOLFANNAU CERDD A MWY!

Bydd gweithgareddau cerddorol i bobl ifanc y sir yn ail gychwyn! Mae Gwasanaeth Cerdd Conwy’n darparu cerddorfeydd, grwpiau gitâr, Band Mawr, Ensemble Chwythbrennau a Grŵp Llinynnau i bobl ifanc o Gonwy, ac mae cludiant hyd yn oed yn cael ei ddarparu iddynt gyrraedd yno! Y tymor hwn byddwn yn gweld eu gwaith caled yn dod i ben gyda thri chyngerdd gwahanol ar ddiwedd y tymor – disgyblion iau yr arfordir yn perfformio’n Ysgol Aberconwy ar 30 Tachwedd, disgyblion y dyffryn yn perfformio yn Ysgol Dyffryn Conwy ar 10 Rhagfyr a’r disgyblion hŷn yn perfformio’n Eglwys Sant Pawl, Bae Colwyn ar 3 Rhagfyr. Hoffwch ni ar Facebook ar Gelfyddydau Mynegiannol a Cherddoriaeth Conwy neu edrychwch ar ein tudalen gwe www.conwyartsandmusic.org.uk i ganfod mwy!