Ymlaen â’r Daith Ysgol!

Mae bron yn ddiwedd tymor yr haf ac yn amser unwaith yn rhagor i neuaddau ysgol atseinio i seiniau’r genhedlaeth ddiweddaraf o ddisgyblion Conwy’n canu “Ye Cannae kick your Granny off a Bus!”
Ers 17 mlynedd, mae staff Gwasanaethau Cerdd Conwy wedi difyrru ac addysgu (difyrru’n bennaf!) disgyblion Conwy gyda gwledd o gyngherddau yn teithio o amgylch ysgolion y sir; gan addysgu cenedlaethau o blant “Granny”, a difyrru aelodau o staff, rhieni, teidiau a neiniau dirifedi ac eraill hefyd. Mae’r gerddoriaeth yn newid wrth i’r blynyddoedd fynd heibio, ond bydd rhai pethau’n aros yr un fath – pwy allai ddychmygu sioe heb y “Simpsons” er enghraifft?
Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn parhau i gael ei gefnogi gan Wasanaethu Addysg Conwy a rhoi cyfle i athrawon ddangos i’w disgyblion fod ganddynt dalentau helaeth cudd – gwylied yr “X Factor” ei hun, mae Ensemble Staff Conwy ar ei ffordd!