Perfformiad yn y Castle Hotel!

Cafodd disgyblion gitâr y cyfle i berfformio yn y Castle Hotel yng Nghonwy yn ddiweddar. Cynhaliwyd y cyngerdd byr yn y llyfrgell, gan roi awyrgylch delfrydol i berfformwyr ar gyfer natur gyfeillgar gitâr acwstig a lle cyfeillgar i rieni ac eraill wrando ac ymlacio ynddo. Fe wnaethom fwynhau amrywiaeth eang o gerddoriaeth o’r Baróc i’r Blues gan edrych ymlaen at fwy o’r digwyddiadau hyn yn y dyfodol. Llongyfarchiadau i bawb!