Unawdwyr Conwy yng Nghystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Tair bloedd i dri disgybl o Gonwy a ddaeth i’r amlwg mewn cystadlaethau unawdau cerdd yr wythnos diwethaf.
Christopher Sabisky, 2il Unawd Chwythbrennau
Ellis Thomas, 1af Unawd Piano, 2il Unawd Feiolin
Sara Davies, 1af Unawd Canu
Hip, Hip, Hwre!