Barddoniaeth a Phaentio

Mae Barddoniaeth a Phaentio yn brosiect dau weithdy a arweinir gan Elizabeth Ashworth y bardd cyhoeddedig ac arddangoswraig ACF fydd yn cynnig agwedd greadigol ar y Fframwaith Llythrennedd. Bydd yn ymchwilio odl, rhythm, cyflythreniad, cyffelybiaeth a throsiad cyn ysgrifennu barddoniaeth wreiddiol, Arbrofi’n artistig ac yna paentio delwedd i fynegi eich hoff gerdd. Bydd ymchwilio themâu trwy ddwy ffurf celf gan ddyfnhau dealltwriaeth a datblygu creadigrwydd.