Out of the Bag

Ar ôl eu llwyddiant mewn ysgolion a’r gwyliau dawns creadigol gyda ‘Simon Says’ a ‘Time for Tea’, mae Lisa Spaull a Dan Baird (Little Light Dance Company) yn cyflwyno OUT OF THE BAG
Mae Out OF THE BAG yn ymchwilio’r posibiliadau creadigol ardderchog y gellir eu darganfod mewn bag o hen ddillad…. plygu, dad blygu … tu chwith allan …. pen i lawr… mae elusengarwch yn cychwyn gartref… Deuawd dawns gyflym, llawn hwyl yn cyfuno dawns gyfoes ac acrobateg yn cael ei ddilyn gan weithdy dawns a ffitrwydd i ddisgybion.
Comisiynwyd yn wreiddiol gan Venue Cymru ar gyfer y Take Part Festival, gydag arian ychwanegol gan Creu Cymru a nawr ar gael i ysgolion cynradd Conwy.

Gweler http://youtu.be/KSKgpgHxoYo