Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda gan y Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol a Cherddoriaeth! Cychwynnwn 2015 gyda’r newydd ardderchog fod Sara Davies (llais) a Hero Douglas (telyn) wedi pario eu harholiad Gradd 8 gydag Arbenigrwydd. Llongyfarchiadau i’r ddwy ohonoch.
Llongyfarchiadau i’n holl ddisgyblion a eisteddodd arholiadau y tymor diwethaf – graddfa pasio 100% fel arfer. Cyfeiriad arbennig at Ben Willingham (Arbenigrwydd RGT Gradd 7 gitâr acwstig) ac Ellis Thomas (Arbenigrwydd Gradd 5 soddgrwth).