Time for Tea!

Mae Alice a’r Mad Hatter yn gymeriadau yn Time for Tea! Little Light sy’n cael ei gyflwyno mewn 5 o ysgolion cynradd Conwy y tymor hwn.
Mae’n ddarn dawns theatr difyr ac acrobatig a grëwyd i blant a’r teulu a’i berfformio gyda hunan feddiant gan Lisa Spaull a Daniel Baird. Mae pob perfformiad yn cael ei ddilyn gyda gweithdy i ddisgyblion blwyddyn 3 neu 4.
Gwahoddir ysgolion i ddefnyddio Time for Tea! fel ffordd greadigol o ddathlu 150 mlwyddiant y clasur llenyddol i blant Alice in Wonderland a chyfrannu i gyflwyno’r FfLlRh (Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd).