Pen-blwydd Gwyliau Dawns Creadigol yn 10 oed. Dathliadau yn dechrau yn Ysgol Dyffryn Conwy ar 20 Tachwedd.

Ar ddiwrnod yr ŵyl, mae pawb yn dod ynghyd i ddangos a rhannu’r dawnsfeydd a grëwyd. Gall bob oed o’r derbyn i ddisgyblion uwchradd ymuno a gwahoddir bob ysgol i gymryd rhan. Mae bob dosbarth yn creu darn gwreiddiol o ddawns gyda’u hathro ac un o’n hartistiaid dawns ardderchog. Mae cyffro, drama, hiwmor, sgiliau – mae disgyblion wrth eu boddau yn perfformio i’w gilydd – mewn awyrgylch wych.

Eleni ein perfformiwr gwadd yw’r dawnsiwr stryd Ben Brodie, arweinydd Unknown o Fae Colwyn. Mae’n creu dawns unigol newydd sbon i berfformio yn y tair gŵyl sydd yn sicr o ysbrydoli’r holl ddawnswyr ifanc a helpu i ddathlu deng mlynedd mewn steil.