Ysgol Maes Owen

Bydd disgyblion Ysgol Maes Owen yn dawnsio, actio a gwneud cerddoriaeth mewn partneriaeth â Chelfyddydau Mynegiannol Conwy. Gan gychwyn ym Medi, bydd bron 100 o ddisgyblion yn cael cyfle i weithio gyda phobl broffesiynol celf gan fwynhau dysgu sgiliau newydd.
Bydd Jonny Gibbons yn arwain dosbarthiadau dawns stryd i grwpiau ym mlynyddoedd 3 a 4, Vickie Fleming o Pigtown Theatre Company yn gweithio gyda blynyddoedd 5 a 6 ar ddrama ‘Telling Tales’ a Sue Hughes yn dod â drymiau, seiloffon, blociau pren a thambwrin i sesiynau ar ôl ysgol.
Bydd plant yn gweithio am hyd at chwe wythnos gyda phob arweinydd cyn newid grŵp i brofi rhywbeth newydd.
Mwynhau, gwaith tîm, her a llwyddiant yw’r allwedd i’r fenter gyffrous newydd hon. Mae’r pennaeth, Mrs C Foulkes yn credu bod y celfyddydau’n ffordd wych o ddatblygu disgyblion ac arwain at ymwneud uwch y disgyblion yn y dosbarth. Ni allwn ond cytuno!