Aelodau Grŵp Llinynnau i Fynychu Cyngerdd

Gwahoddwyd chwaraewyr llinynnau hŷn i weld yr unawdydd soddgrwth Laura van der Heijden (Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2012) yn chwarae gyda Cherddorfa Siambr yr Undeb Ewropeaidd.
Mae’r Gwasanaeth Cerdd yn chwilio am gyngherddau ardderchog i ddifyrru ac ysbrydoli cerddorion ifanc a, gyda chefnogaeth Cyfeillion Cerdd Ieuenctid Conwy, rydym yn gallu gwahodd aelodau ein Grŵp Llinynnau i fwynhau’r noson am ddim.
Y cyngerdd hwn yw’r cyntaf yng nghyfres cyngerdd rhyngwladol Venue Cymru ar 13 Hydref 2014 am 7.30pm. Mae Cynllun Cerddor Ifanc Venue Cymru i rai dan 16 oed yn darparu tocynnau am £5 gydag un oedolyn yn cael mynd i mewn am ddim – felly rydych yn cael bargen dda hyd yn oed os nad ydych yn aelod o’r Grŵp Llinynnau www.venuecymru.co.uk