Conwy Cân Sing!

Wedi llwyddiant blynyddoedd blaenorol, daeth dros 200 o ddisgyblion o chwe ysgol gynradd yng Nghonwy ynghyd ar gyfer pedwerydd dathliad Cân Sing Conwy ar 19 Mehefin.

Gydag ysgolion trwy Gymru, codwyd ein lleisiau yn Ysgol Pendorlan, Bae Colwyn, fel rhan o Ddiwrnod CânSing a Diwrnod Cerddoriaeth Rhyngwladol.

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Cynfran, Cystennin, Llanddulas, Maes Owen, Pendorlan a Than y Marian – a ganodd gân wedi’i hymarfer i eraill – ac i animateur CânSing, Jenny Pearson a ddaeth â’r holl leisiau ynghyd mewn cân Gymraeg a Saesneg.

Mae CânSing yn fenter genedlaethol i wella ansawdd canu yng ngwlad y gân. Cynigiwyd adnodd gwefan dwyieithog cynhwysfawr gyda gweithgareddau cynhesu a chronfa gynyddol o ganeuon ynghyd â dyddiau hyfforddiant am ddim i bob ysgol yng Nghonwy.

Gall CânSing Conwy ddangos gyda balchder gyraeddiadau athrawon a disgyblion. Parhewch gyda’r gwaith da ac fe’ch gwelwn y flwyddyn nesaf!