Canolfan Gerdd Llanrwst

Ysgol Dyffryn Conwy, 4.15pm-5.45pm

Cerddorfa Iau De Conwy
Ensembl Gitâr Iau De Conwy

Ail-ddechrau: Medi 2019
Cyngerdd: I’w gadarnhau