Band Mawr Ieuenctid Conwy

Ensemblau Arbenigol

5 Dydd Sul y flwyddyn, Ysgol y Creuddyn, 10am-1pm
Yn rhedeg o fis Hydref tan fis Mawrth

Dyddiadau: 13.10.19, 10.11.19 & 1.12.19
Cyngerdd: Rhagfyr 5